W tej kategorii znajdują się wszystkie kursy, które skierowane są przede wszystkim do studentów Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Siedziba Instytutu Technicznego znajduje się przy ulicy Zamenhofa 1a.

Sub-categories
Informatyka Stosowana
Inżynieria Mechaniczna
Ekoenergetyka
Inżynieria Produkcji Żywności
Mechatronika Stosowana
Mechatronika Pojazdów Samochodowych
Technologie Produkcji i Eksploatacja Systemów Technicznych
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Informatyka stosowana II